Untitled  
TEE Grossraumwagen
MÄRKLIN 4086 - TEE Grossraumwagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4086
 DB
 AP4üm, 1. Klasse
 10 517 Hmb
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Blech
 240 mm
 2
 Schleifer, LED-Innenbeleuchtung, Stütz-ELKO, Figuren
 ---
 
TEE Speisewagen
MÄRKLIN 4087 - TEE Speisewagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4087
 DB
 WR4üm, 1. Klasse
 11 106 Hmb
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Blech
 240 mm
 1
 Schleifer, LED-Innenbeleuchtung, Stütz-ELKO, Figuren
 ---
 
TEE Barwagen
MÄRKLIN 4088 - TEE Barwagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4088
 DB
 ARD4üm, 1. Klasse
 10 562 Hmb
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Blech
 240 mm
 1
 Schleifer, LED-Innenbeleuchtung, Stütz-ELKO, Figuren
 ---
 
TEE Abteilwagen
MÄRKLIN 4089 - TEE Abteilwagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4089
 DB
 Av4üm, 1. Klasse
 10 423 Hmb
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Blech
 240 mm
 1
 Schleifer, LED-Innenbeleuchtung, Stütz-ELKO, Figuren
 ---
 
TEE Aussichtswagen
MÄRKLIN 4090 - TEE Aussichtswagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4090
 DB
 ADüm, 1. Klasse
 61 80 81 - 80 005-3
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Blech
 240 mm
 1
 Stütz-ELKO, Figuren
 LED-Beleuchtung war schon vorhanden
 
TEE Abteilwagen
MÄRKLIN 4095 - TEE Abteilwagen Hersteller:
Art.Nr.:
Gesellschaft:
Gattung:
Betriebs Nr.:
Epoche:
 MÄRKLIN
 4095
 DB
 Avümz 111, 1. Klasse
 61 80 19 - 70 072-1
 III
Farbe:
Material:
LüP:
Anzahl:
Umbauten:
Notiz:
 Rot / Beige
 Kunststoff
 270 mm  M 1:100
 1
 ---
 ---
 
Trotz gewissenhafter Recherche - Alle Angaben ohne Gewähr!